Open image
 
CURR MIN AVG MAX
0.0 8.1 8.5 Priepirtis
0.0 8.6 9.0 ivadas
Saule
Grindys pirtis
Kondicionierius
Boileris pirties
[O16]
CLOSE
Laukas
Boileris
Priepirtis
salonas
šiltnam apačia
ivadas
sandelys
Veranda
Zeme
Oras siltnamio
Šaldiklis
prieduobe
vonia
garine
Apšvietimas lauko namo
Boileris
Saule
Apšvietimas lauko 2
Vandens įvadas
Grindys pirtis
Kondicionierius
Salonas sildymas
Boileris pirties
Šaldiklis
Vonia
[O15]
[O16]
grezinys
[Gl]
MENU